Projectes pedagògics

L’educació a través del moviment.

Dansa inclusiva a l’escola

03/01/2019

Trans|Dansa

03/01/2019

Explora i Creaciència

03/01/2019

Math & Moves

03/01/2019