Movimiento y lenguajes : De la Experiencia sensoperceptiva a la conciencia y el pensamiento

18/02/2017 By lantana 0

Marcel Bassachs/Moviment Lantana va participar al taller de Moviment i llenguatges de la UdG i ara Graó publica el llibre on hi s’hi pot trobar l’article sobre el taller de Matemàtiques i Moviment.

Math though Move. Taller de investigación y uso de herramientas educativas mediante el movimiento.

Marcel Bassachs | Moviment Lantana.

Movimiento