Math & Moves

MATH & MOVES

“Acceptar un coneixement aperspectiu, aprendre a mirar el món, no des d’un punt de vista o perspectiva individual, sino, entenent la seva diversitat i complexitat: comprendre que les fronteres, entre elles, també tenen la facultat d’unir-se. L’art com a eina per a l’educació”.

Sota aquesta divisa l’objectiu del projecte explora l’activitat adreçada al desenvolupament de l’aprenentatge personal de nens i nenes. En concret, fomenta l’aprenentatge de la ciència i de la matemàtica en els nens i nenes de 7 a 12 anys, a partir d’una disciplina artística com és la dansa (moviment) en espais no formals, inclòs en el projecte educatiu del centre.

Els integrants de ‘Ciència, matemàtica i moviment’, pretenen desenvolupar el saber a partir de la vivència, de l’experiència viscuda. Plantegem un projecte que lliga ciència i humanitats a partir de la barreja de les dimensions científiques i la dimensió artística. Pretenem treballar amb una metodologia rizomàtica, superar el dualisme tan estès en els currículums didàctics entre ciència i humanitats, reconciliar objectius oposats, crear compromisos  més que oposicions entre les parts, complementar en lloc de competir, verificar més que descriure. Definirem uns coneixements científics i els connectarem amb les dimensions artístiques, amb la idea d’afavorir les intel·ligències múltiples. Pretenem portar a terme un projecte en l’àmbit de les ciències, el volem desenvolupar a partir del moviment. Unim aprenentatges de diferents àmbits, creem una estructura rizomàtica que defineix el que anomenem ‘experinterpretacions’, resultat del diàleg entre les experiències científiques i les artístiques. Quan un coreògraf pensa un nou espectacle de dansa o un científic vol investigar un problema matemàtic han de fer el mateix: de manera creativa, l’exploració dels patrons en l’espai i temps (experimentació) amb una mirada dirigida al potencial estètic (interpretació).

Per això, la principal motivació d’aquest projecte és desenvolupar un plantejament transversal d’aquestes 3 dimensions, per tal que els infants experimentin a través del cos en moviment, conceptes artístics, científics i matemàtics. Proposem un plantejament competencial a través d’un aprenentatge vivencial. Es tractaria de desenvolupar les intel·ligències lògica-matemàtica, la naturalista i la corporal, alhora.

El projecte parteix de les expectatives que  l’Associació Cultural Moviment Lantana va crear a partir del Projecte El Temps Fractal l’any 2010, amb la motivació de treballar el concepte de la fractalitat  a la natura a través del moviment. El pilotatge amb un grup d’alumnes de cicle inicial va definir l’inici d’una estratègia en l’àmbit no formal gairebé insòlita en el panorama català. Aquest projecte va ser codirigit per la companyia Moviment Lantana sota la direcció de Marcel Bassachs i amb el suport del Departament de Física de la UdG.

TORNAR A PROJECTES PEDEGÒGICS