Explora i Creaciència

EXPLORA I CREACIÈNCIA

Explora i Crea Ciència és una proposta de promoció de la ciència i de les vocacions científiques. L’objectiu d’Explora i Crea Ciència és incentivar les capacitats científiques a través del moviment a l’aula de primària. Entenem per moviment la proposta del treball de capacitats corporals, espacials i visuals en relació amb les capacitats intra i interpersonals.

La metodologia d’Explora i Crea Ciència es basa en l’anomenada quarta cultura. La quarta cultura posa l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge-ensenyament. És un procés integral, continu i dinàmic. La quarta cultura es basa en l’activació inclusiva dels coneixements i capacitats de l’àmbit humanístic i del científic. El que domina en la seva aplicació és la sinergia, la barreja dels àmbits científics i humanístics. La proposta implica l’activació d’una sèrie de capacitats que sumades, activen les competències del currículum escolar. El projecte activa les competències de les àrees de matemàtiques, de coneixement del medi natural, social i cultural, d’educació física i d’educació artística. Aquestes competències motiven la definició d’un conjunt d’activitats a l’aula que atenen a un conjunt de continguts, específics per a cadascun dels cicles de primària. Implica tanmateix, la definició d’una pràctica científica i d’una pràctica artística, basades les dues en el moviment.

El desenvolupament de les competències de primària implica posar en joc els pensaments i creences divergents i convergents, implica desenvolupar idees per a resoldre una varietat de situacions. Explora i CreaCiència proposa explicitar aquests pensaments i creences a través de l’expressió artística, de la psicomotricitat i de l’anàlisi i la pràctica científiques. Per tant, l’estratègia que proposem estableix un nou aprenentatge que activa els llenguatges del nen a l’aula de primària: com crear amb les paraules i com crear amb el cos, amb tota mena de materials, mitjans i eines científiques, tant individualment com col·lectivament, i també, com promoure diverses representacions artístiques que expliciten aquestes llenguatges. Implica també, avaluar els alumnes des del progrés individual, que accepta l’error com a motor de millora, que accepta l’avaluació d’allò que s’aprèn i d’allò que s’aprèn a fer.

La metodologia d’Explora i CreaCiència s’emmarca en els models del ‘learning by doing’ i de la combinació de la indagació i de la reflexió. En conseqüència, proposem una dimensionalitat exploratòria basada en la proposta de preguntes (la indagació), en l’activació de la reflexió individual i grupal i estimular els nens i nenes en la participació activa.

L’aplicació del projecte Explora i CreaCiència implica potenciar la creativitat a les aules de primària, atenent als períodes evolutius dels alumnes a cadascun dels cicles, inicial, mitjà i superior. Implica també aplicar metodologies actives. Implica organitzar una sèrie d’activitats que activen uns objectius de procés cíclics, que beuen tant de l’activació dels processos cognitius com dels processos procedimentals. I finalment, implica el disseny d’activitats portades a terme en espais dinàmics (de ciència i de moviment). L’objectiu final és tenir la voluntat i l’actitud de voler transformar tot l’ecosistema que pivota al voltant del nen o nena, el propi i el compartit tant a nivell de classe, com a nivell de centre, la família i la col·lectivitat.

L’enfocament és científic ja que la metodologia es centra en l’experiència viscuda, en l’evidència empírica, en l’establiment de categories i paradigmes, es desenvolupa a través de marcs de raonament i explicitació amb una mirada cap a la pràctica pragmàtica i innovadora.

L’acompanyament del mestre en l’activació d’aquestes metodologies dinàmiques es basa en la consecució de quatre fases: experimentar, conceptualitzar, analitzar i aplicar.

PER SABER-NE MÉS...
TORNAR A PROJECTES PEDEGÒGICS