Dansa a l’escola

DANSA A L’ESCOLA

Moviment Lantana porta organitzant anualment des del 2015 les “Jornades de Dansa a l’Escola”.

  • 2015: “Dansa a l’Escola” Mapa de Bones Pràcitques.
  • 2016: “J-IMA” (Jornades d’Intel·ligències Múltiples a l’Aula)
  • 2017: “Formació i avaluació de Dansa a l’Escola

El 14 de Novembre del 2015 Moviment Lantana amb suport de la Universitat de Girona va acollir a Banyoles la 1ª Jornada de Bones Pràctiques de“ Dansa a l’Escola”.

Arrel d’aquesta jornada es van presentar més de 25 projectes de dansa i  es van fer paleses moltes de les necessitats que tenen aquests projectes que barregen en molts casos dos àmbits, l’escolar i l’artístic.

La Universitat de Girona i Moviment Lantana publiquen la Guia de Bones Pràctiques de dansa a l’Escola:

Guia de Bones Pràctiques

“Pel que fa al currículum de primària, la dansa forma part de l’àmbit artístic, que inclou música i dansa, visual i plàstica, així com de l’àrea d’educació física, i està inclosa en algunes de les set competències bàsiques que es descriuen en el Decret 119/2015”. Sílvia Borrell (2016)

Segons aquest Decret 119/2015 la dimensió imaginació i creativitat inclou les competències que es relacionen amb la imaginació i la creativitat, que són qualitats inherents al gènere humà i que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves característiques, les arts permeten accions d’aprenentatge i reptes artístics sense solucions preestablertes i úniques, que són una bona base per preparar individus flexibles i tolerants, qualitats fonamentals per a la vida en la societat actual.

TORNAR A PROJECTES PEDEGÒGICS