moviment i llenguatges

Movimiento y lenguajes : De la Experiencia sensoperceptiva a la conciencia y el pensamiento

18/02/20170
Marcel Bassachs/Moviment Lantana va participar al taller de Moviment i llenguatges de la UdG...

Marcel Bassachs/Moviment Lantana va participar al taller de Moviment i llenguatges de la UdG i ara Graó publica el llibre on hi s’hi pot trobar l’article sobre el taller de Matemàtiques i Moviment. Math though Move. Taller de investigación y uso de herramientas educativas mediante el movimiento. Marcel Bassachs...

Read more