22/05/2018 By lantana 0

Associació Cultural Lantana-Sifasol actualitza les seves politiques de privacitat

Avís legal

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que movimentlantana.com és un domini de l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, amb domicili social al carrer Francesc Macià 18, Bx, 1a. email: info@movimentlantana.com, tlf. 656304158.

 

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. S’exceptuen d’aquesta protecció els textos legals que s’hi poden consultar i lliurement reproduir, d’acord amb l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprovà el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. A excepció d’aquests textos legals no és lícita la transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació de la resta de continguts per qualsevol procediment. D’acord amb els respectius titulars de drets sobre els textos i altres creacions presents en el lloc web l’ Associació Cultural Lantana-Sifasol n’autoritza l’ús exclusivament amb finalitats de consulta i suport professional, sempre que aquest ús sigui d’àmbit privat i sempre que es faci referència explícita a la titularitat dels textos i imatges, tot conservant les referències d’identificació que hi figuren.

Continguts i limitació de responsabilitat

L’ Associació Cultural Lantana-Sifasol no es responsabilitza d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços directa o indirectament per mitjà d’aquest lloc web. Excepte que una indicació digui expressament el contrari, la presència d’enllaços té una finalitat exclusivament informativa i en cap cas suposa que l’ Associació Cultural Lantana-Sifasol garanteixi la veracitat de la informació a la que s’accedeixi tot utilitzant-los.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’ Associació Cultural Lantana-Sifasol informa que les dades dels usuaris d’aquest lloc web rebudes per mitjà de correu electrònic no es conserven ni s’incorporen en principi a cap fitxer. També en aplicació d’aquesta normativa les dades personals reunides per l’Associació Cultural Lantana-Sifasol no seran cedides a tercers sense el consentiment dels seus titulars.

Es recorda que les dades que figuren en el directori de l’ Associació Cultural Lantana-Sifasol tenen la consideració de font accessible al públic, d’acord amb l’article 3 j) de l’esmentada Llei Orgànica 15/1999. En qualsevol cas, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), els titulars de les dades podran exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de dades, adreçant-se directament a Associació Cultural Lantana-Sifasol.